• Пон - Съб 8.00 - 18.00
  • 1616 ул."Околовръстен път" 251, ж.к. Младост 4, София
  • +359 89 797 1599

Pick Up

Place to pick up the Car*

Pick-up Date/Time*

Return

Place to drop the Car*

Drop Date/Time*

Условия за наемане на автомобил

Представените условия за наемане на автомобил от MG Rent a Car отразяват взаимните задължения и отговорности, които поемат намателя и наемодателя при сключване на договор за ползване на кола под наем.

Основни положения при наемане на автомобил

ПЕРИОД НА НАЕМАНЕ

Периода на наема на автомобила се уговаря предварително, преди започване на наема. Неспазването на вписания в договора наем и при не връщането на автомобила в посочената дата и час от договора, фирмата наемодател си запазва правото да сезира органите на реда за извършено присвояване и предприемане на съответните действия по издирване на автомобила.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Сумата за наемния период се плаща предварително, по един от предоставените възможни методи. При наемане на автомобила наемателят се задължава да остави депозит, чиято сума е различна според класа автомобил и преценка на наемодателя. При предаване на автомобила без съответните възникнали задължения, депозита се възстановява изцяло.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Наемодателят се задължава да предостави автомобила почистен и в техническо изправно състояние. В случай на техническа неизправност по време на наема на автомобила, наемодателя се задължава да отстрани повредата или да замени автомобила с друг, до края на наемния период или до отстраняване на проблема. В случай на техническа повреда, непосредствено преди наема, наемодателят се задължава да осигури друг автомобил, като не се задължава той да бъде от същата марка или цвят.

Наемодателят се задължава да предостави автомобила с валидни – годишен технически преглед, винетка и застраховка гражданска отговорност. В зимния сезон, наемодателят се задължава да предостави автомобила със зимни гуми.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Своевременно да уведомява наемодателя за възникнали технически неизправности по автомобила. Наемателят няма право да извършва никакви ремонти върху наетия автомобил.

Да спазва условията на застраховките в посочения договор. Да заплати всички административни наказания, глоби и снимки от камери, получени от наемодателя, засягащи периода на договора.

Наемателят няма право да преотдава автомобила на лице, което не е вписано в договора като допълнителен шофьор. Наемателят е длъжен да върне наетия автомобил на датата, часът и мястото, съгласно подписания договор.

ЗАСТРАХОВКИ

В случай на ПТП наемателят е отговорен за наетия автомобил до сумата на депозита при предоставяне на протокол от полицията и до пълния размер на щетата, при липса на протокол от КАТ.

Застраховка Допълнително автокаско и гражданска отговорност НЕ ВАЖАТ в следните ситуации– употреба на алкохол и наркотици, управляване на наетия автомобил от лице, което не е вписано в договора или неправоспособно лице, използване на автомобила за състезателни цели, теглене на друго превозно средство, преднамерени груби действия при неправилна експлоатация на автомобила, загуба на документи и ключове, кражба на автомобила  заедно с регистрационния талон и ключовете, управляване на автомобила извън границите на Република България без изричното съгласие на наемодателя.

Застраховка Допълнително автокаско и гражданска отговорност НЕ ПОКРИВАТ следните случаи– щети по ходовата част на автомобила, гумите, джантите, картера (освен ако не са причинени в следствие на ПТП), щети в купето и оборудването.

В случай на ПТП, наемателят е длъжен да позвъни на телефон 112 , за да му бъде съставен констативен протокол за случилото се.

ПОЛИТИКА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ, ВРЪЩАНЕ И АНУЛИРАНЕ

Потвърдена резервация може да бъде отказана/променена до 3 денонощия преди началото на наемния период, без начисляване на такси. Предплатената сума за автомобил ще бъде възстановена в рамките на 10 работни дни. При отказ/промяна на резервация, по-малко от 3 денонощия преди началото на наемния период, се начислява такса в размер на 20% от крайната наемна цена, но не по-малко от наемната цена на автомобила за 1 ден. Извършената предплата при направата на резервация ще бъде възстановена, в случай, че не може да бъде предоставен алтернативен автомобил.

Pick Up

Place to pick up the Car*

Pick-up Date/Time*

Return

Place to drop the Car*

Drop Date/Time*

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!