• Пон - Съб 8.00 - 18.00
  • 1616 ул."Околовръстен път" 251, ж.к. Младост 4, София
  • +359 89 797 1599

Общи условия

Правила и условия

1. Обща информация

Тези стандартни условия за уебсайтове, написани на тази уеб страница, управляват използването на този уебсайт. Тези Условия ще се прилагат изцяло и ще засягат използването на този уебсайт. Използвайки този уебсайт, вие се съгласявате да приемете всички условия, написани тук. Не трябва да използвате този уебсайт, ако не сте съгласни с някое от тези стандартни условия и условия на уебсайта.

2. Собственик на сайта

Сайта www.mgrentacar.eu собственост на фирма МГ РЕНТ А КАР – ИВАНИ АУТО с централен офис в гр.София – 1616; ул. “Околовръстен път” 251, ж.к. Младост 4.

Управител на фирмата е И. Иванова.

3. Ограничения

Вие сте специално ограничени от всичко по-долу

• Публикуване на всякакви материали на уебсайта във всяка друга медия;

• Продажба, сублицензиране и / или комерсиализиране по друг начин на всякакви материали на Уебсайта;

• Публично изпълнение и / или показване на всякакви материали на уебсайта;

• Използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който е или може да навреди на този уебсайт;

• Използване на този уебсайт по какъвто и да е начин, който засяга достъпа на потребителите до този уебсайт;

4. Вашето съдържание

В тези стандартни условия и условия на уебсайта „Вашето съдържание“ означава всеки аудио, видео текст, изображения или друг материал, който решите да покажете на този уебсайт. Показвайки Вашето съдържание, вие предоставяте на MG Rent a Car неексклузивен, неотменим в световен мащаб, сублицензиран лиценз за използване, възпроизвеждане, адаптиране, публикуване, превод и разпространение във всяка и всички медии.

Съдържанието ви трябва да бъде ваше собствено и не трябва да навлиза в правата на трети страни. MG Rent a Car си запазва правото да премахва всяко Ваше съдържание от този уебсайт по всяко време без предупреждение.

5. Какво е съдържанието на сайта

www.mgrentacar.eu е сайт за отдаване на коли под наем. Ние изпълняваме задълженията си коректно и имаме ясни условия и правила.

6. Отговорности

Отговорностите ни произлизат от всички правови разпоредби свързани с дейността на компанията съобразно българското законодателство.

7. При възникнали проблеми

При възникнали проблеми с наетата от MG Rent a Car кола, трябва по най-бързият начин да се свържете с нас на телефон +359 89 797 1599 .

8. Кога се променят общите условия?

MG Rent a Car може да преразглежда тези Условия по всяко време, както сметне за необходимо. Потребителите на този уебсайт, се очаква да преглеждате тези Условия редовно.

9. Възлагане

MG Rent a Car, като собственик на този сайт, може да възлага, прехвърля и да включва подизпълнители на своите права и / или задължения по тези условия без никакво уведомление.

10. Несъответстия със законодателството

Ако се установи, че някоя/и от разпоредбите на тези условия е невалидна / са невалидни съгласно приложимото законодателство, тази / тези разпоредби се заличават, без да засягат останалите разпоредби тук

11. Действие на тези Общи условия

Тези условия представляват цялото споразумение между MG Rent a Car и вас във връзка с използването на този уебсайт и заместват всички предишни споразумения.

12. Управляващо право и юрисдикция

Тези Условия ще се ръководят от и тълкуват в съответствие със законите на Република България. При възникнали спорове, ако не могат да се разрешат чрез взаимно разбирателство между страните, решение ще се търси по съдебен път. Всички дела за разрешаване на всякакви спорове се завеждат и водят на територията на град София.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!